Ochrana žiab pri migrácii

5. července 2008 v 14:25
 • Priamy zber a prenos migrujúcich živočíchov na komunikáciách -
  je to jednoduchšia, ale časovo najnáročnejšia metóda, vhodná v prípade dobrého poznania zákonitostí migrácie v konkrétnej lokalite. Je možno ju použiť ako núdzové, krátkodobé alebo doplnkové riešenie. Toto opatrenie si nevyžaduje žiadne technické a finančné vybavenie, je však fyzicky veľmi náročné. Aby sa dosiahla požadovaná účinnosť, je nevyhnutné zabezpečiť prenos žiab aj v nočných hodinách.
 • Výstavba zábran pozdĺž ciest v úsekoch s masovým úhynom a prenášanie živočíchov k liahniskám -
  patrí medzi najpoužívanejšie, najefektívnejšie a aj najodskúšanejšie metódy. Ako zábrany môžu byť použité drevené dosky, pletivo natiahnuté medzi stĺpikmi alebo plastová fólia.
  V každom prípade ide o znemožnenie vstupu žabám na vozovku a ich následného usmrtenia. Pri stavbe zábran je treba myslieť na nutnosť ich demontáže po ukončení migrácie. V prípade ich ponechania môže totiž dôjsť k veľkým stratám nielen v populácii žiab, ale aj iných živočíchov.
  V niektorých lokalitách sa v určitých úsekoch tesne popri fólii zakopávajú do zeme vedrá, ktoré je potrebné pravidelne vyprázdňovať, čím sa môže zvýšiť účinnosť zábran. Táto metóda si vyžaduje už aj určité, aj keď väčšinou len jednorazové, finančné náklady a zabezpečenie dostatočného množstva účastníkov. Zber a prenos žiab je potrebné vykonávať aj v nočných hodinách, ale predovšetkým v daždivom počasí, ktoré spôsobuje zvýšenie počtu migrujúcich jedincov.
 • Výstavba fixných podchodov pod komunikáciami kombinovaná s navádzacím zariadením - zábranami.
  Ako najúčinnejšia metóda sa v súčasnosti javí práve táto metóda, jej hlavná prednosť spočíva v tom, že plní svoj účel aj bez prítomnosti človeka.
  Cieľom takýchto zariadení je úplne vylúčiť možnosť stretu žiab s automobilovou dopravou a zabezpečiť bezpečný prechod obojživelníkov, drobných cicavcov a ďalších druhov živočíchov na druhú stranu vozovky bez kontaktu s človekom. Migrujúce živočíchy môžu tunelmi bezpečne prejsť miesta, kde sa križujú ich migračné trasy s dopravnými komunikáciami. Aj keď je tento spôsob nepomerne nákladnejší, živočíchom pomáha najdokonalejšie a čo je najdôležitejšie, má trvalý efekt.
  Podchody samotné však nestačia. Spolu s nimi je potrebné vybudovať navádzacie zariadenia (trvalé zábrany) na oboch stranách vozovky. Dôležitý pritom je aj charakter terénu, ktorým cestná komunikácia prechádza. V prípade jeho nevhodnosti sa môžu finančné náklady na výstavbu podchodov mnohonásobne zvýšiť. Preto je najlepšie o realizácii podchodov uvažovať už pri samotnej stavbe či plánovanej rekonštrukcii vozovky.

  Pomôcť pri migrácii žiab možno aj osadením dopravných značiek na ohrozených úsekoch. Používajú sa dopravné značky Iné nebezpečenstvo!, ktoré sú doplnené textom TIAHNUTIE ŽIAB a piktogramom žaby. V niektorých štátoch Európy je priamo dopravnými predpismi schválená táto značka s vyobrazením žaby. Pri nižšej rýchlosti sa môže vodič z väčšou pravdepodobnosťou vyhnúť migrujúcim jedincom na vozovke.

  Najúčinnejšie by bolo pochopiteľne radikálne uzatváranie kritických úsekov ciest v období migrácie, tento spôsob je však v praxi zo známych dôvodov ťažko realizovateľný.

  Ďalšou stránkou ochrany oboživelníkov je starostlivosť o existujúce biotopy. Pravidelná starostlivosť je dôležitá najmä pri najzraniteľnejších menších vodných nádržiach, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre celý životný cyklus obojživekníkov - nielen pre nakladenie vajíčok dospelými jedincami, ale predovšetkým pre úspešnú metamorfózu. Takéto nádrže je potrebné pravidelne čistiť od nánosov sedimentov, napadaného lístia, likvidovať premnoženú vodnú vegetáciu, či vyčistiť nádrž a jej okolie od odpadkov. Ideálnym obdobím pre tieto práce sú mesiace august až september. Niekedy je potrebné aj presvetlenie nádrží preriedením pobrežných náletových drevín.
  V najvýznamnejších lokalitách je možné zabezpečiť aj právnu ochranu biotopov, napr. vyhlásením za chránený areál, či prírodnú rezerváciu.
  Menej vhodné lokality pre život obojživelníkov je možné čiastočne upraviť, čím sa zlepšia podmienky pre úspešné rozmnožovanie obojživelníkov. Úpravy sa týkajú predovšetkým brehov (napr. zošikmenie a zdrsnenie), dna (napr. prehĺbenie), prípadne okolitej vegetácie.
  V oblastiach, kde boli v minulosti zlikvidované pre žaby vhodné vodné plochy, sa osvedčilo vybudovanie náhradných vodných nádrží. Tu je potrebné postupovať veľmi starostlivo pri výbere samotného vhodného miesta s potrebnou kvalitou vody. Dôležité sú aj parametre navrhovanej nádrže, ako je napr. hĺbka vody, sklon jej brehov, množstvo vodnej vegetácie a kvalita dna.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama